Vítejte na stránkách mateřské školy Rádlo

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.

 Více informací

Co je u nás nového

Poděkování

Milé maminky! Mnohokrát děkujemeheart za nádherné, nápadité a dojemné dárky, které jste nám, personálu mateřské školy připravily. Udělaly jste nám velkou radost, velmi si toho vážíme! Díky rovněž za přípravu občerstvení v rámci besídky na rozloučenousmiley.

1. 7. 2022

Besídka na rozloučenou

Slavnostní besídka na rozloučenou se školáky se bude kont ve čtvrtek 30. června od 16 hodin v sále Kulturního domu. Program: operka Budulínek, taneček Mravenčí ukolébavka, malá kytička písní (hrají a zpívají děti z odd. starších dětí), pohádka za odměnu: O Trerezce a Matějovi v podání Jany Koutové a Jaroslava Beneše z Prahy, slavnostní šerpování s panem starostou. Děti, prosím, přiveďte v 15,50 přímo na sál, pokud některé z dětí zůstane ve školce, přivede je do Kulturního domu paní učitelka. Na besídku se mohou přijít samozřejmě podívat i děti a rodiče z oddělení mladších dětí. Je postaráno i o občerstvení - to chystají maminkysmiley! Těšíme se!

30. 6. 2022

Výlet

V pátek 24. června pojedeme na exkurzi a výlet (Farma Pěnčín). Při exkurzi se děti seznámí s výrobou perliček a vytvoří si obrázek ze skleněné drti, prohlédnou si zvířata na farmě. Poté nás vláček doveze na vrchol Černé Studnice k rozhledně, pěšky sejdeme do Dolní Černé Studnice a autobus nás odveze zpět na Rádlo. Odjezd 8,15, návrat ca 14,00. Do baťůžku dejte, prosím, dětem jídlo na pití na celý den. Exkurze bude hrazena z prostředků projektu Proměny III, jízdné vláček 100 Kč,-. Částka za dopravu bude oznámena dodatečněsmiley.

24. 6. 2022

Exkurze do SEV

Ve středu 15. června pojedeme do SEV v Dolánkách na program Po stopách rysa. Program je určen pro starší děti, mladší pojedou také a udělají si pěší výlet po okolí. Odjezd v 8,15, návrat ca ve 12 hodin. Do baťůžku dejte dětem, prosím, svačinu. Program je hrazen z projektu Proměny II., výše příspěvku na autobus bude oznámena.

15. 6. 2022

Ukázka výuky angličtiny

Pokud máte zájem podívat se, jak se děti učí anglicky, jste srdečně zvání. Kdy? ve čtvrtek 9. června od 16 hodin (týká se odd. starších dětí).

9. 6. 2022

Exkurze do SEV v Hejnicích

Ve středu 8. června pojedeme na exkurzi do SEV Střevlík v Hejnicích. Program Luční hrátky se zvířátky (ml. děti), program Žížalka a její kamarádi(st. děti). Odjezd do Hejnic 8,15, návrat ca 12,30. Do baťůžku dětem dejte, prosím, svačinu a pití.

8. 6. 2022

Workshop africké hudby a tance

Na úterý 7. června je pro děti připravena interaktivní hudební dílna, ve které si děti vyzkouší hru na tradiční africké nástroje, dozví se něco o africké kultuře, zatančí si tradiční africký tanec. Začínáme v 9,00 (týká se obou oddělení). Dílna je hrazena z projektu Proměny III.

7. 6. 2022