Aktuality

Exkurze do SEV v Hejnicích

Ve čtvrtek 17. září pojedou děti z oddělení starších dětí do Střediska ekologické výchovy v Hejnicích na program ZE ŽIVOTA VČEL.  Odjezd  v 8,00 (křižovatka u býv. Balexportu), návrat asi ve 12,30. Do baťůžku dětem s sebou prosím dejte svačinu. Program bude probíhat vevnitř i venku, děti budou potřebovat bačkůrky a holínky.

17. 9. 2020

Schůzka

Milí rodiče "předškoláčků" - rádi bychom Vám poskytli několik informací k povinné školní docházce, vzdělávacímu programu i k tomu, co nás a Vás v tomto školním roce čeká. Sejdeme se ve středu 16. září v 17 hodin na zahradě mateřské školy. Budeme rádi, když přijdete všichni, těšíme se na Vássmiley!

16. 9. 2020

Hudební program

Na úterý 8. září je pro děti připraven hudebně výchovný program Karneval zvířat (Na našem dvorečku). Vstupné 50Kč,začínáme v 8,45.

8. 9. 2020

Bezpečnostní pokyny k provozu mateřské školy od 1.9.2020

V souvislosti s pokračující epidemii je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření (zdroj - Manuál MŠMT ze 17. 8. 2020).

.Do školy nevstupují osoby (zaměstnanci, zákonní zástupci dětí, doprovodné osoby, děti) s příznaky infekčního onemocnění.

Po vstupu do šatny je nutná dezinfekce rukou (dospělí), dětem důkladně umyjte ruce v umývárně. Roušku není třeba používat.

Rodiče (doprovodné osoby) žádáme, aby nevstupovali do heren dětí a uvnitř budovy se zdrželi jen po dobu nezbytně nutnou, stejně tak žádáme o minimalizování shromažďování na zahradě.

Bude přijato pouze dítě zdravé, bez známek onemocnění.

Při zjištění výskytu jakéhokoli onemocnění, bude dítě vykazující příznaky onemocnění v izolaci pod dohledem pověřené dospělé osoby, zákonní zástupci budou neprodleně informováni a jejich povinností je si dítě co možná nejdříve vyzvednout.

Věci z přihrádek v šatně již není třeba každý den odnášet.

Pokud má dítě alergii, musí být tato doložena lékařskou zprávou, která bude součástí dokumentace dítěte.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - distanční vzdělávání bude poskytováno v případě, že bude nepřítomna většina dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, nebo v případě přerušení provozu mateřské školy. Distanční vzdělávání je povinné pro děti jeden rok před nástupem do základní školy.

 

1. 9. 2020

Vítejte v novém školním roce

Milí rodiče, milé děti, vítáme Vás v novém školním roce, těšíme se a doufáme, že společně a ve zdraví prožijeme rok plný radosti a příjemných zážitků.

1. 9. 2020

Platby v novém školním roce

Školné (úplata) - 500Kč, děti, které chodí do MŠ posledním rokem před nástupem do základní školy mají vzdělávání bezúplatné (týká se i dětí s odkladem školní docházky). Stravné celodenní - 600Kč, dopolední - 500Kč. Platby je třeba uhradit do 15. dne v měsíci. Trvalý příkaz zadejte, prosím, od září do června, o prázdninách jsou platby vybírány v hotovosti. Školné i stravné lze zaslat jednou částkou.

Číslo účtu : 27-7250500237/0100, variabilní symbol: datum narození dítěte (vklad jménem).

 

31. 8. 2020

Co budou děti ve školce potřebovat

Děti budou ve školce potřebovat tyto věci: náhradní oblečení (malé děti dostatek spodního prádla), bačkůrky (ne pantofle), holínky (tašku na holínky), pláštěnku, pyžamo/noční košili (netýká se dětí rok před školou), sportovní oblečení na vycházky a zahradu, kelímek, kartáček a pastu na zuby, malý hrníček na pití, balík papírových kapesníků, roušku (v uzavíratelném ig. sáčku). DOPORUČUJEME DĚTEM VĚCI OZNAČIT!

Děti, které ještě do školky nechodily a nastoupí 1. září, přiveďte, prosím, v úterý v 8 až 8,30.

30. 8. 2020

Schůzka rodičů

Informativní chůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin. Těšíme se na Vás.

27. 8. 2020

Přání na prázdniny

Rodičům, dětem i příznivcům naší mateřské školy přejeme pohodové léto plné sluníčka, dobré nálady, radosti a nezapomenutelných zážitků. Děkujeme za Vaši přízeň, které si velmi vážíme i za milé, originální a dojemné dárečky. Těšíme se na Vás v novém školním roce. Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů v základní škole, radosti z učení a poznávání všeho nového.

17. 7. 2020

POZVÁNÍ

Srdečně zveme na veselé "rozlučkové" odpoledne, které se bude konat v úterý 30. června od 16 hodin na zahradě mateřské školy. Na programu jsou krátká vystoupení dětí z obou oddělení a pohádka O SMOLÍČKOVI v podání Miroslava Lose (Divadlo Na cestě). Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás!

30. 6. 2020