Aktuality

Besídka na rozloučenou

Slavnostní besídka na rozloučenou se školáky se bude kont ve čtvrtek 30. června od 16 hodin v sále Kulturního domu. Program: operka Budulínek, taneček Mravenčí ukolébavka, malá kytička písní (hrají a zpívají děti z odd. starších dětí), pohádka za odměnu: O Terrezce a Matějovi v podání Jany Koutové a Jaroslava Beneše z Prahy, slavnostní šerpování s panem starostou. Děti, prosím, přiveďte v 15,50 přímo na sál, pokud některé z dětí zůstane ve školce, přivede je do Kulturního domu paní učitelka. Na besídku se mohou přijít samozřejmě podívat i děti a rodiče z oddělení mladších dětí. Je postaráno i o občerstvení - to chystají maminkysmiley! Těšíme se!

30. 6. 2022

Výlet

V pátek 24. června pojedeme na exkurzi a výlet (Farma Pěnčín). Při exkurzi se děti seznámí s výrobou perliček a vytvoří si obrázek ze skleněné drti, prohlédnou si zvířata na farmě. Poté nás vláček doveze na vrchol Černé Studnice k rozhledně, pěšky sejdeme do Dolní Černé Studnice a autobus nás odveze zpět na Rádlo. Odjezd 8,15, návrat ca 14,00. Do baťůžku dejte, prosím, dětem jídlo na pití na celý den. Exkurze bude hrazena z prostředků projektu Proměny III, jízdné vláček 100 Kč,-. Částka za dopravu bude oznámena dodatečněsmiley.

24. 6. 2022

Exkurze do SEV

Ve středu 15. června pojedeme do SEV v Dolánkách na program Po stopách rysa. Program je určen pro starší děti, mladší pojedou také a udělají si pěší výlet po okolí. Odjezd v 8,15, návrat ca ve 12 hodin. Do baťůžku dejte dětem, prosím, svačinu. Program je hrazen z projektu Proměny II., výše příspěvku na autobus bude oznámena.

15. 6. 2022

Ukázka výuky angličtiny

Pokud máte zájem podívat se, jak se děti učí anglicky, jste srdečně zvání. Kdy? ve čtvrtek 9. června od 16 hodin (týká se odd. starších dětí).

9. 6. 2022

Exkurze do SEV v Hejnicích

Ve středu 8. června pojedeme na exkurzi do SEV Střevlík v Hejnicích. Program Luční hrátky se zvířátky (ml. děti), program Žížalka a její kamarádi(st. děti). Odjezd do Hejnic 8,15, návrat ca 12,30. Do baťůžku dětem dejte, prosím, svačinu a pití.

8. 6. 2022

Workshop africké hudby a tance

Na úterý 7. června je pro děti připravena interaktivní hudební dílna, ve které si děti vyzkouší hru na tradiční africké nástroje, dozví se něco o africké kultuře, zatančí si tradiční africký tanec. Začínáme v 9,00 (týká se obou oddělení). Dílna je hrazena z projektu Proměny III.

7. 6. 2022

Fotografování

Ve čtvrtek 2. června se budeme fotit - tradiční společné foto na konec školního roku. DĚTI PŘIVEĎTE, PROSÍM, DO 8 HODIN!. Cena fotografie 40 Kč. Je možné vyfotografovat děti ve skupinkách - bližší informace v šatně.

2. 6. 2022

Projektový den

Další z řady projektových dnů s lektorkou Mgr. Janou Modrou je připraven na úterý 31. května, tentokrát na téma:"Včelky" (týká se oddělení starších dětí). Začínáme v 9,00. Program je hrazen z projektu Proměny III.

31. 5. 2022

Výsledky zápisu pro šk. rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 byly přijaty děti s následujícími registračními čísly: 4/22, 12/22, 22/22, 17/22, 13/22, 6/22, 18/22, 8/22, 19/22, 11/22, 3/22. Vzhledem k tomu, že kapacita mateřské školy nesmí být v žádném případě překročena, nemohlo bohužel být vyhověno všem žádostem. K Vaší informaci: kapacitu mateřské školy určuje KHS na základě platných hygienických nařízení a povoluje Krajský úřad Libereckého kraje. Neovlivní ji tedy ani ředitelka, ani pan starosta, jak se někteří mylně domnívají. Rozhodnutí o přijetí si, prosím, vyzvedněte v týdnu od 6. 6. do 10. 6. na základě telefonické domluvy 725559885, rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou. Informační schůzka pro rodiče nové přijatých dětí proběhne ve středu 24. srpna od 16 hodin v budově mateřské školy.

30. 5. 2022

Projektový den

Na středu 25. května jsou pro děti z obou oddělení přichystány programy: pro starší děti na téma Robotika v MŠ, pro mladší na téma Hudební výchova v MŠ. Začínáme v 9 hodin. Hrazeno z projektu PROMĚNY III.

25. 5. 2022