Aktuality

Výsledky zápisu pro šk. rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 byly přijaty děti s následujícími registračními čísly: 4/22, 12/22, 22/22, 17/22, 13/22, 6/22, 18/22, 8/22, 19/22, 11/22, 3/22. Vzhledem k tomu, že kapacita mateřské školy nesmí být v žádném případě překročena, nemohlo bohužel být vyhověno všem žádostem. K Vaší informaci: kapacitu mateřské školy určuje KHS na základě platných hygienických nařízení a povoluje Krajský úřad Libereckého kraje. Neovlivní ji tedy ani ředitelka, ani pan starosta, jak se někteří mylně domnívají. Rozhodnutí o přijetí si, prosím, vyzvedněte v týdnu od 6. 6. do 10. 6. na základě telefonické domluvy 725559885, rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou. Informační schůzka pro rodiče nové přijatých dětí proběhne ve středu 24. srpna od 16 hodin v budově mateřské školy.

30. 5. 2022

Projektový den

Na středu 25. května jsou pro děti z obou oddělení přichystány programy: pro starší děti na téma Robotika v MŠ, pro mladší na téma Hudební výchova v MŠ. Začínáme v 9 hodin. Hrazeno z projektu PROMĚNY III.

25. 5. 2022

Veselá věda

V úterý 24. května se uskuteční další ze serie programů organizace Veselá věda - tentokrát na téma VZDUCH. Začínáme v 9 hodin. Program je hrazen z projektu PROMĚNY III.

24. 5. 2022

Besídka pro maminky - mladší děti

Děti z oddělení mladších dětí se těší na besídku pro jejich maminky. Kdy? Středa 18. května od 16 hodin. Srdečne zveme!

18. 5. 2022

Besídka pro maminky

Malý písničkový a básničkový dárek pro maminky k jejich svátku - besídka, která se bude konat ve čtvrtek 12. května od 16 hodin (týká se oddělení starších dětí).

12. 5. 2022

Lesní pedagogika

Na středu 11. května je pro děti připraven zajímavý program na téma: LESNÍ PEDAGOGIKA s ukázkou výcviku dravců. Začínáme v 10,00.

11. 5. 2022

Žába skáče po blátě

Na čtvrtek 5. května je pro děti z oddělení starších dětrí připraven program s ekologickou náplní Žába skáče po blátě. Začínáme v 9,00.

5. 5. 2022

Sférické kino

Na pondělí 2. května je pro děti připraveno promítání ve SFÉRICKÉM KINĚ. Vzhledem k nedostatku prostoru pro toto promítání ve školce, uskuteční se v sále Kulturního domu v Rádle - od 9,30. Od školky odejdeme v 9,10. Pokud se do této doby do školky nedostavíte, přiveďte prosím své dítě rovnou na sál. Po skončení promítání odejdou přihlášené děti rovnou do ZŠ na další lekci Sportovní školičky.

2. 5. 2022

Čarodějnice s Buřtovým dědkem

Blíží se konec dubna a to je doba, kdy do našeho rádelského lesa přilétá Buřtový dědek se svojí bábou, aby opět po roce navštívili školkovské dětičky. Jestli přiletí i letos ještě nevíme, ale každopádně se půjdeme do lesa podívat (buřtíky si vyzpíváme a pak je společně ve školce opečeme). Kdy? - ve čtvrtek 28. dubna. Rodiče prosíme o převleky dětí. Možná změna termínu z důvodu nepříznivého počasí.

28. 4. 2022

Zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 12. května 2022 od 10,30 do 14,00. Veškeré informace najdete na webových stránkách školy www.msradlo.cz v sekci Informace - Zápis.

25. 4. 2022