Aktuality

Přání na prázdniny

Rodičům, dětem i příznivcům naší mateřské školy přejeme pohodové léto plné sluníčka, dobré nálady, radosti a nezapomenutelných zážitků. Děkujeme za Vaši přízeň, které si velmi vážíme i za milé, originální a dojemné dárečky. Těšíme se na Vás v novém školním roce. Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů v základní škole, radosti z učení a poznávání všeho nového.

17. 7. 2020

POZVÁNÍ

Srdečně zveme na veselé "rozlučkové" odpoledne, které se bude konat v úterý 30. června od 16 hodin na zahradě mateřské školy. Na programu jsou krátká vystoupení dětí z obou oddělení a pohádka O SMOLÍČKOVI v podání Miroslava Lose (Divadlo Na cestě). Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás!

30. 6. 2020

Slavnostní šerpování

Besídka na rozloučenou se slavnostním šerpováním se bude konat v pondělí 22. června od 16,15 v sále Kulturního domu. Společně s Janou Koutovou a Jaroslavem Benešem si pak zazpíváme písničky z dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. V rámci platných hygienických opatření prosíme o pochopení, že se besídky budou moci zúčastnit jen rodiče dětí. Podrobnosti k organizaci budou zveřejněny později (sledujte prosím informace v šatně).

22. 6. 2020

Fotografování

Fotografování - společné foto na rozloučení se školním rokem - je plánováno na pátek 12. června v 10 hodin. Zveme i ty děti, které momentálně do školky nechodí.

11. 6. 2020

Interhaf - výchovný program se psy

Jak se správně starat o čtyřnohého kamaráda a jak s ním zacházet, se děti dozvědí v rámci výchovného programu, který se bude konat v pondělí 8. června od 10 hodin. Akce bude probíhat na zahradě, v případě nepříznivého počasí bude odložena. Z Fondu bude odečteno 80Kč.

8. 6. 2020

Uzavření mateřské školy o prázdninách

Mateřská škola bude o prázdninách uzavřena v době od 20. července do 21. srpna 2020.

4. 6. 2020

Výsledky zápisu

Pro školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s těmito registračními čísly: 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20, 18/20, 19/20. Rozhodnutí budou vydávána ve dnech 8. - 12. června po telefonické dohodě - 725 559 885.

1. 6. 2020

Platby - školné, stravné

Za měsíce duben a květen nebude účtována platba školného. Za měsíce červen, červenec a srpen bude účtována jen u docházejících dětí.  Veškeré přeplatky budou zúčtovány na konci srpna 2020 a vráceny na účet v průběhu září.

1. 6. 2020

Otevření mateřské školy

Vážení a milí rodiče, po dohodě se zřizovatelem bude provoz mateřské školy v souladu s hygienickými a bezpečnostními pokyny vydanými MŠMT obnoven v pondělí 25. května. S podmínkami otevření budete seznámeni v nejbližších dnech.

25. 5. 2020

Znovuotevření mateřské školy

Otevření mateřské školy od 25.5. – manuál pro rodiče

Od 25.5.2020 do konce školního roku platí provozní podmínky vycházející z dokumentu MŠMT.

Při prvním nástupu jsou zákonní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bude k dispozici v šatně, lze rovněž stáhnout z webových stránek/Dokumenty).

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). Doprovod omezte prosím na 1 osobu a dodržujte předepsané rozestupy.

Děti a pedagogický personál roušku mít nemusí.

Při vstupu do šatny je nutné vydezinfikovat ruce, převléknout dítě a předat jej personálu. Dítěti bude každé ráno měřena teplota.

Dítě nesmí projevovat známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, průjem, zvýšená tělesná teplota či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest. Pokud se u dítěte jeden z příznaků infekčního onemocnění projeví, bude zákonný zástupce telefonicky vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl.

Nošení vlastních hraček do mateřské školy je zakázáno.

Dětem prosím dejte lahvičku na pití označenou jménem, roušku, vhodné oblečení na delší pobyt venku a náhradní oblečení (v igelitové tašce).

Po odchodu z mateřské školy je nutné z důvodu každodenní dezinfekce vyprázdnit šatní přihrádku.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

K zajištění provozu a stravování nahlaste  do čtvrtka 21.5., nejdéle do pátku 22.5., zda Vaše dítě nastoupí, či nikoli (tel.: 725559885, mail: ms.radlo@tiscali.cz). Zvažte prosím, zda jeho docházkou neohrozíte osobu blízkou, která patří do rizikové skupiny.

Na děti se těšíme!

 

25. 5. 2020