Doplňující programy a aktivity

Školní rok 2018/2019


Mimoškolní aktivity:

Keramika - Silvie Kubínová
Pro rodiče: přednáška a workshop na téma Školní zralost

Plánované  akce: 

 • návštěvy divadelních představení – Městské divadlo Jablonec, Eurocentrum
 • divadelní představení v MŠ
 • exkurze do SEV v Hejnicících
 • setkání s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem
 • vítání občánků
 • oslava svátku sv. Martina (Martinská světýlková slavnost)
 • vítání adventu v obci
 • adventní setkání – rozsvěcení vánočního stromku před školkou
 • mikulášská besídka
 • vánoční pohádka ve školce
 • vánoční výlet - výstava betlémů v Kryštofově údolí
 • vánoční zpívání pro seniory
 • Putování za betlémskou hvězdou
 • vánoční setkání s dětmi ze ZŠ
 • vánoční besídka pro rodiče
 • tříkrálové putování
 • návštěvy v základní škole
 • lyžařský kurz
 • karneval
 • hudební pořady
 • program Karneval zvířat
 • hledání velikonočního vajíčka se zajíčkem
 • Sportovní školička
 • čarodějnice s „Buřtovou bábou a dědkem“
 • vystoupení pro maminky k svátku
 • sportovní odpoledne – den tatínků
 • plavecký kurz  
 • ukázka lekce angličtiny
 • výlety autobusem i pěší - celoroční program Poznáváme svůj kraj
 • besídka pro rodiče na rozloučenou se školáky
 • vystoupení v rámci oslav 600 let od založení Rádla