Doplňující programy a aktivity

Školní rok 2021/2022


Mimoškolní aktivity:

Keramika - Silvie Kubínová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Taneční a pohybová výchova - Mgr. Petra Březovská
Pro rodiče: přednáška a workshop na téma Školní zralost a příprava dětí na školu

Plánované  akce: 

 • návštěvy divadelních představení – Městské divadlo Jablonec, Eurocentrum
 • divadelní představení v MŠ
 • exkurze do SEV v Oldřichově, Dolánkách u Turnova
 • vítání občánků
 • oslava svátku sv. Martina (Martinská světýlková slavnost)
 • vítání adventu v obci
 • adventní setkání – rozsvěcení vánočního stromku před školkou
 • mikulášská besídka
 • vánoční pohádka ve školce
 • vánoční výlet
 • vánoční zpívání pro seniory
 • vánoční setkání s dětmi ze ZŠ
 • vánoční besídka pro rodiče
 • tříkrálové putování
 • návštěvy v základní škole
 • lyžařský kurz
 • karneval
 • hudební pořady
 • hledání velikonočního vajíčka se zajíčkem
 • Sportovní školička
 • čarodějnice s „Buřtovou bábou a dědkem“
 • vystoupení pro maminky k svátku
 • sportovní odpoledne – den tatínků 
 • ukázka lekce angličtiny
 • výlety autobusem i pěší - celoroční program Poznáváme svůj kraj
 • besídka pro rodiče na rozloučenou se školáky
 • projektové dny ve školce (ekologické programy s paní Janou Modrou, program Veselá věda)
 • projektové dny mimo MŠ