Organizace vzdělávání

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přihlášeny 42 děti, kapacita je naplněna.

Organizace dne V MŠ

6:15 – 8:45

scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální práce s dětmi jazykové chvilky, smyslové hry
příprava na školu formou pracovních listů
skupinové, námětové stolní i didakticky cílené hry jednotlivě i ve skupinkách

8:00

odchod malých dětí do své skupiny

8:45 – 9:00

8,45 - 9,15

ranní komunitní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity

svačina (8,45-9,00 ml., 9,00-9,15 st.)

9:15 – 10:00

didakticky cilené činnosti
skupinová a individuální práce
různě zaměřené hry

10:00 – 11:45

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:40 - 12:10

oběd mladší děti

11:50 – 12:15

oběd starší děti

12:15 – 14:15

hygiena, odpočinek - mladší děti

12:20 – 14:15

hygiena, odpočinek (12:30 – 13:00), klidové aktivity, příprava na školu – starší děti

14:30 – 15:00

svačina

14:45 – 16:15

odpolední zájmové činnosti
pokračování didakticky cílených činností (dle zájmu dětí)
individuální a skupinová práce


Časové rozdělení a zařazování jednotlivých činností do denního programu je pouze orientační. Dodržovány musí být odstupy mezi jednotlivými jídly.
 

Snahou je, aby:

Poměr řízené a spontánní činnosti byl vyvážený

Děti měly možnost pracovat ve skupinkách

Děti byly podněcovány k vlastní aktivitě

Byl zajištěn dostatek pomůcek k realizaci plánovaných činností

Děti měly dostatek času k dokončení činností


Děti jsou motivovány ke společným činnostem, ale pokud nechtějí, nemusí se jich účastnit.