Projekty a programy

PROJEKT OPVVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) vyhlášený MŠMT

Název: PROMĚNY II.
Datum zahájení:    01. 08. 2019
Datum ukončení:  31. 07.02021
Výše podpory:         399 060Kč

Zaměření projektu: podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogického sboru a rozvojových aktivit MŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU

 

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA

Zaměření projektu: podpora rozvoje pohybových dovedností, seznámení s různými druhy míčových sportů.

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Zaměření programu: rozvoj pohybové gramotnosti, děti se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Zaměření projektu: prostřednictvím pravidelného předčítání rozvíjet paměť, představivost, myšlení, city a přispívat tím k rozvoji jejich emocionálního zdraví i k rozvoji pozitivního vztahu ke knihám.

MRKVIČKA

Zaměření projektu: rozvíjení zájmu o ekologickou výchovu.

VESELÁ VĚDA

Zaměření projektu: popularizace vědy a techniky, cílem je ukázat dětem vědu jako svět plný záhad a tajemství, svět, který stojí za to prozkoumat.