Základní informace

Název:                       Mateřská škola Rádlo 3, příspěvková organizace

Zřizovatel:                Obec Rádlo, Rádlo 252

Ředitelka:                 Eva Rydval

Telefon:                    +420 483 388 092

Mobil:                        +420 725 559 885

E-mail:                       ms.radlo@tiscali.cz

Web:                          www.msradlo.cz

Provozní doba:          6:15 – 16:15

IČO:                           706 951 30

Bankovní spojení:  KB – 27-72 50 500 237/0100


PLATBY – školní rok 2019/2020

Školné:  500Kč

Děti, které chodí do MŠ posledním rokem mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
Za děti s odkladem školní docházky se školné opět platí.

Stravné:

Celodenní:   600Kč
Dopolední:  500Kč

Číslo účtu: 27-7250500237/0100

variabilní symbol: datum narození dítěte (vklad jménem)

Platby je třeba uhradit do 15. dne v měsíci.

Trvalý příkaz zadejte, prosím, od září do června, o prázdninách jsou platby vybírány v hotovosti.

Stravné i školné lze zaslat jednou částkou.