Vítejte na stránkách mateřské školy Rádlo

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.

 Více informací

Co je u nás nového

Přednáška pro rodiče

Vážení rodiče, na čtvrtek 1. října od 16 hodin je pro Vás připravena první ze serie přednášek a workshopů na téma Školní zralost a příprava na školu. Budete mít jedinečnou možnost získat informace ohledně této problematiky od povolaných odborníků. Přednášky povedou Mgr. Mulačová a Mgr. Beranová z Pedagogicko-psycholopgické poradny v Jablonci. Těšíme se na hojnou účast!

1. 10. 2020

Exkurze do SEV v Hejnicích

Ve čtvrtek 17. září pojedou děti z oddělení starších dětí do Střediska ekologické výchovy v Hejnicích na program ZE ŽIVOTA VČEL.  Odjezd  v 8,00 (křižovatka u býv. Balexportu), návrat asi ve 12,30. Do baťůžku dětem s sebou prosím dejte svačinu. Program bude probíhat vevnitř i venku, děti budou potřebovat bačkůrky a holínky.

17. 9. 2020

Schůzka

Milí rodiče "předškoláčků" - rádi bychom Vám poskytli několik informací k povinné školní docházce, vzdělávacímu programu i k tomu, co nás a Vás v tomto školním roce čeká. Sejdeme se ve středu 16. září v 17 hodin na zahradě mateřské školy. Budeme rádi, když přijdete všichni, těšíme se na Vássmiley!

16. 9. 2020

Hudební program

Na úterý 8. září je pro děti připraven hudebně výchovný program Karneval zvířat (Na našem dvorečku). Vstupné 50Kč,začínáme v 8,45.

8. 9. 2020

Bezpečnostní pokyny k provozu mateřské školy od 1.9.2020

V souvislosti s pokračující epidemii je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření (zdroj - Manuál MŠMT ze 17. 8. 2020).

.Do školy nevstupují osoby (zaměstnanci, zákonní zástupci dětí, doprovodné osoby, děti) s příznaky infekčního onemocnění.

Po vstupu do šatny je nutná dezinfekce rukou (dospělí), dětem důkladně umyjte ruce v umývárně. Roušku není třeba používat.

Rodiče (doprovodné osoby) žádáme, aby nevstupovali do heren dětí a uvnitř budovy se zdrželi jen po dobu nezbytně nutnou, stejně tak žádáme o minimalizování shromažďování na zahradě.

Bude přijato pouze dítě zdravé, bez známek onemocnění.

Při zjištění výskytu jakéhokoli onemocnění, bude dítě vykazující příznaky onemocnění v izolaci pod dohledem pověřené dospělé osoby, zákonní zástupci budou neprodleně informováni a jejich povinností je si dítě co možná nejdříve vyzvednout.

Věci z přihrádek v šatně již není třeba každý den odnášet.

Pokud má dítě alergii, musí být tato doložena lékařskou zprávou, která bude součástí dokumentace dítěte.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - distanční vzdělávání bude poskytováno v případě, že bude nepřítomna většina dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, nebo v případě přerušení provozu mateřské školy. Distanční vzdělávání je povinné pro děti jeden rok před nástupem do základní školy.

 

1. 9. 2020

Vítejte v novém školním roce

Milí rodiče, milé děti, vítáme Vás v novém školním roce, těšíme se a doufáme, že společně a ve zdraví prožijeme rok plný radosti a příjemných zážitků.

1. 9. 2020

Platby v novém školním roce

Školné (úplata) - 500Kč, děti, které chodí do MŠ posledním rokem před nástupem do základní školy mají vzdělávání bezúplatné (týká se i dětí s odkladem školní docházky). Stravné celodenní - 600Kč, dopolední - 500Kč. Platby je třeba uhradit do 15. dne v měsíci. Trvalý příkaz zadejte, prosím, od září do června, o prázdninách jsou platby vybírány v hotovosti. Školné i stravné lze zaslat jednou částkou.

Číslo účtu : 27-7250500237/0100, variabilní symbol: datum narození dítěte (vklad jménem).

 

31. 8. 2020