Vítejte na stránkách mateřské školy Rádlo

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.

 Více informací

Co je u nás nového

I pro tatínky něco

Sportovní odpoledne pro tatínky - srdečně zveme všechny tatínky, aby si přišli se svými dětmi zasportovat. Kdy?  Pondělí 20. května od 16 hodin na hřišti Základní školy v Rádle. Medaile pro všechny. Prosíme o potvrzení účasti.

20. 5. 2019

Pro maminky k svátku

Pro maminky připravujeme přáníčko v podobě básniček a písniček a zveme srdečně na krátké vystoupení - ve čtvrtek 16. května od 16 hodin (týká se oddělení starších dětí).

16. 5. 2019

Zápis pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v úterý 14. května 2019 od 10,30 do 13,30 hodin. Co s sebou? občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o proočkování dítěte - (formulář je k dispozici na webových stránkách školy, potvrzení se netýká dětí v posledním roce před zahájením školní docházky). Žádost o přijetí bude vyplněna na místě. Kriteria pro přijímání dětí: 1) trvalý pobyt dítěte v obci Rádlo, 2) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky, 3) Věk dětí - v rámci tohoto kriteria bude přihlédnuto k datu narození a děti budou přijaty od nejstaršího do naplnění kapacity.

14. 5. 2019

Za Buřtovým dědkem a bábou

Z důvodů nepříznivé předpovědi počasí na příští týden oslavíme Čarodějnice již tento pátek, 26. dubna. Jako tradičně půjdeme do lesa za "Buřtovým dědkem a bábou" a třeba si nějaké buřtíčky vyzpíváme. Rodiče prosíme o převleky dětí.

26. 4. 2019

O ptačím sněmu

Ve čtvrtek 25. dubna děti zde ve školce uvidí hudebně vzdělávací program O ptačím sněmu. Začínáme v 10,30, z fondu bude odečteno 60Kč.

25. 4. 2019

Výukový program E-Liška

Na středu 24. dubna je pro děti připraven přírodovědný výukový program E-Liška. Děti se dozví mnoho zajímavého ze života lišek a opravdovou (ochočenou) lišku uvidí. Program začíná v 10,30, z fondu bude odečteno 70Kč.

24. 4. 2019

Pohádka Plaváček

V pátek 12. dubna uvidí děti zde v MŠ pohádku Plaváček (Divadélko na cestě). Vstupné 60Kč bude odečtenoz fondu. Začínáme v 9,15.

12. 4. 2019